Adult Class – 金缕衣 jīn lǚ yī

金縷衣

click picture to listen to the poem↑

《金衣》

jīn lǚ yī

                                                              杜秋娘

                                                                     Dù qiū  niáng

 

劝君莫惜金缕衣,

quàn  jūn  mò  xí  jīn  lǚ  yī

劝君惜取少年时。

quàn jūn xí  qǚ  shào nián shí

花开堪折直须折,

huā  kāi  kān  zhé zhí xǖ  zhé

莫待无花空折枝。

mò dài wú huā kōng zhé zhī

Read the rest of this entry »

Advertisements

, , ,

Leave a comment

Adult Class – 小城故事Xiǎo chéng gù shì

小城故事

click picture to listen to the song ↑

小城故事

Xiǎo   chéng  gù  shì 

小城故事多

Xiǎo   chéng  gù  shì  duō

充满喜和乐

Chōng  mǎn  xǐ  hé  lè

若是你到小城来

Ruò  shì  nǐ dào   xiǎo  chén  lái

收获特别多

Shōu  huò  tè bié  duō

看似一幅画

Kàn  sì  yì  fú  huà

听像一首歌

Tīng  xiàng  yì  shǒu  gē

人生境界真善美

Rén  shēng  jìn  jiè  zhēn  shàn  měi

这里已包括

Zhè lǐ  yǐ  bāo  kuò

谈的谈,说的说

Tán  di tán , shuō  di shuō

小城故事真不错

Xiǎo  chéng  gù  shì  zhēn  bú  cuò

请你的朋友一起来

Qǐng  nǐ  di péng  yǒu  yì qǐ  lái

小城来做客

Xiǎo  chéng  lái  zuò  kè

Read the rest of this entry »

, ,

Leave a comment

《Adult Class》Poem: 登乐游原 Dēng lè yóu yuán

2993341_093645083_2

Click picture to listen to the poem ↑

                            Dēng  lè   yóu    yuán

    李商隐

     Lǐ  Shāng    yǐn

 适,

                                                  Xiàng  wǎn  yì    bú shì

原。

Qū chē   dēng gǔ yuán

好,

Xì yáng wú xiàn hǎo,

昏。

Zhǐ shì   jìn huáng hūn

,

1 Comment

《Adult Class》 Poem: 相思 Xiāng Sī

Click picture to listen to the poem ↑

相思

Xiāng Sī

                                                                        王维

                                                                           Wáng Wéi

红豆生南国,

hóng  dòu  shēng  nán  guó

春来发几枝。

chūn  lái   fā   jǐ  zhī

愿君多采撷,

yuàn  jūn  duō  cǎi  jié

此物最相思。

cǐ  wù  zuì  xiāng  sī

Xiang Si (Remembrance)

 The red beans grow in the southland

      Flourish on the branches when spring comes

   Would you gather an armful, I pray

For the fond love and remembrance they express.

Leave a comment

( Week 4 ) Adult Class – song: 明明白白我的心 Míng míng bái bái wǒ de xīn

Click picture to listen to the song ↑

F: Understand my heart
I long for true love
I’ve been heartbroken by love before
Why is it easy to awaken from sweet dreams?

M: You have a pair of gentle eyes
You have a kind, understanding heart and soul
If you’re willing to let me be close to you
I think you will understand my heart

F: Starlight glitters, and the wind is soft
A lonely girl’s heart bidding farewell to a past love is even more so
Heal the scars, never again will I let my tears flow until dawn

M: I understand your heart
It longs for true love
F: I’ve been heartbroken by love before
Why is it easy to awaken from sweet dreams?

M: You have a pair of gentle eyes
You have a kind, understanding heart and soul
If you’re willing to let me be close to you
I’m willing to listen to what’s on your mind

F: Understand my heart
I long for true love
I’ve been brokenhearted by love before
Why is it easy to awaken from sweet dreams?

Part 1

明明白白我的心

Míng   míng  bái  bái  wǒ  de xīn

渴望一份真感情

Kě  wàng  yí  fèn  zhēn  gǎn  qíng

曾经为爱伤透了心

Céng  jīng  wèi  ài  shāng  tòu  liǎo  xīn

为什么甜蜜的梦容易醒

Wèi  shén  me  tián  mì  de mèng  róng  yì  xǐng

你有一双温柔的眼睛Nǐ  yǒu  yì  shuāng  wēn  róu  de yǎn  jīng

你有善解人意的心灵

Nǐ  yǒu  shàn  jiě  rén  yì  de xīn  líng

如果你愿意

Rú  guǒ  nǐ  yuàn  yì

请让我靠近

Qǐng  ràng  wǒ  kào  jìn

我想你会明白我的心

Wǒ  xiǎng  nǐ  huì  míng  bái  wǒ  de xīn

  Read the rest of this entry »

, , , ,

Leave a comment

( Week 2 ) Adult Class – Chinese Poem: 登鹳雀楼 Dēng Guàn Què lóu

 

                                                                                                                                                   click picture to listen to the poem ↑

On the Stork Tower

The white sun is disappearing near the mountains,
The Yellow River is flowing into the Ocean.
If you want to see the view thousands miles,
To go up on a higher floor.

登鹳雀楼

Dēng   Guàn  Què  lóu

                                                        王之涣

                                              Wáng   Zhī  Huàng

  Read the rest of this entry »

, , ,

Leave a comment

Chinese Poem: 春晓chūn xiǎo

 

click picture to listen to the poem↑

 

A SPRING MORNING

                                                                          Meng Haoran

 

I awake light-hearted this morning of spring,

Everywhere round me the singing of birds —

But now I remember the night, the storm,

And I wonder how many blossoms were broken

 

 

 

春晓

chūn xiǎo

 

                                                           孟浩然

                                                                              Mèng  Hào  Rán

Read the rest of this entry »

, ,

Leave a comment